Aktiver kort

Trykk på knappen "aktiver kort" og skriv inn kortnummer, mobilnummer og kode.

Aktiver kort

Gavekortet har ett års gyldighet fra ladedato.

Bilde av baksiden av kortet.
Bakside av gavekortet hvor du finner kortnummeret.
;